Główną korzyścią 4Decision jest wspomaganie codziennych procesów zachodzących w Biurze Rachunkowym podczas obsługi klientów. Korzystanie z 4Decision kompleksowo pozwala zorganizować obsługę Działów Finansowych. Ułatwia i usprawnia komunikację, zapewnia bieżący podgląd dokumentów oraz raportów oraz gwarantuje pełne bezpieczeństwo przechowywanych danych.

Sprzedaż

Możliwość wystawiania faktur, tworzenia cenników, kontroli płatności oraz uruchamiania windykacji miękkiej w jednym miejscu.

Sprzedaz moduł Systemu 4Decision
Wiadomosci moduł Systemu 4Decision

Komunikacja

Ułatwienie i usprawnienie komunikacji, a także umożliwienie właściwego i szybkiego przepływu danych oraz zarządzania informacją.

Kontrahenci

Informacje dotyczące kontrahentów począwszy od danych teleadresowych, historii kontaktu, zawartych umów, transakcji, indywidualnych cenników po stan rozliczeń i dane rejestrowe.

Kontrahenci moduł Systemu 4Decision
Faktury moduł Systemu 4Decision

Dokumenty

Przechowywanie i wyszukiwanie dokumentacji związanej z prowadzoną działalnością m.in.: umów, faktur, analiz i raportów. Łatwe przygotowywanie zestawień oraz wgląd w dokumenty archiwalne.

Raporty Kasowe

Możliwość prowadzenia wielu rejestrów wpływów i wypływów gotówkowych oraz rozliczanie zaliczek. Koniec z pominiętymi numerami i błędnie przeniesionym saldem.

Raport Kasowy moduł Systemu 4Decision
Sprzedaz moduł Systemu 4Decision

Sekretariat

Wspomaganie pracy sekretariatu. Prowadzenie książki podawczej oraz rejestr kontaktów handlowych.

Faktury

Możliwość wystawiania faktur, korekt, proform online. Dostęp 24/7/365 do dokumentów, możliwość edycji, personalizacja, wybór schematu numerowania i wysyłka z systemu bezpośrednio do odbiorcy.

Powiadomienia

Zindywidualizowane powiadamianie drogą mailową i sms-ową o statusie wybranych spraw, nowych wiadomościach czy terminach płatności podatków i składek.

Faktury moduł Systemu 4Decision
Rentownosc moduł Systemu 4Decision

Rentowność

Możliwość zatwierdzania dokumentów oraz ich przypisania do właściwych grup
kosztów lub przychodów.

Płynność

Możliwość akceptacji i realizacji płatności zgodnie z wyznaczonymi terminami

Plynnosc moduł Systemu 4Decision